Poznejte oficiálního trenéra Czech Golf Miss Lukáše Kverku

Jmenuji se Lukáš Kverka a s hrdostí zastávám roli oficiálního trenéra v soutěži Czech Golf Miss.

Moje profesní cesta mě dovedla k tomu, abych se stal osobním trenérem, který se zaměřuje na rozvoj fyzické síly, flexibility a mentální odolnosti. Věřím, že klíčem k úspěchu v jakémkoliv sportu, včetně golfu, je harmonie mezi tělem a myslí.

V soutěži Czech Golf Miss se mi dostává jedinečné příležitosti pracovat s talentovanými účastnicemi, které mají vášeň pro golf a touhu po osobním rozvoji. Mým posláním je pomoci jim dosáhnout nejen vrcholných sportovních výkonů, ale také podpořit jejich cestu k sebepoznání a sebevědomí.

Jsem přesvědčen, že úspěch na golfovém hřišti začíná mimo něj. Proto kladu důraz na komplexní přístup, který zahrnuje správnou výživu, dostatek odpočinku a techniky mentálního tréninku. Vše s cílem připravit účastnice Czech Golf Miss na výzvy, které před nimi stojí, a pomoci jim vyniknout nejen jako sportovkyně, ale i jako osobnosti.

Účast na soutěži Czech Golf Miss je pro mě nejen profesní výzvou, ale i osobním obohacením. Sledovat, jak účastnice rostou, překonávají své limity a stávají se inspirací pro ostatní, je pro mě neocenitelnou zkušeností.

Těším se na každý moment, který nám společná cesta v rámci Czech Golf Miss přinese, a jsem odhodlán podporovat všechny účastnice, aby dosáhly svých snů a staly se hrdými ambasadorkami golfu a zdravého životního stylu.