Všeobecné podmínky a pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže CZECH GOLF MISS jsou Ing. Romana Pavelková a Libor Rys. První ročník bude organizován pod hlavičkou společnosti A 11 Sport marketing s.r.o., Plzeňská 1348/95, Praha – Košíře 15000, IČ: 03559017, DIČ: CZ03559017.

Soutěž probíhá ve třech soutěžních kolech – registrace/casting, semifinále, finále. Do semifinále a finále postupují soutěžící na základě výběru poroty.

1. Podmínky účasti v soutěži

a) Soutěže se mohou zúčastnit dívky ve věku 16 až 26 let a s českým občanstvím. Dívky mohou být zasnoubené, vdané, matky, rozvedené, i vdovy.
b) Soutěžící nejsou omezeny požadavky na minimální výšku či míry.
c) Uvedení nepravdivých informací o věku, občanství a jiné jsou důvodem k okamžité diskvalifikaci ze soutěže.
d) Soutěže se může účastnit nejen profesionální golfistka, ale také aktivní hráčka golfu, či sportovně nadaná dívka, která se golf chce naučit.

2. Porota

a) Složení poroty je plně na rozhodnutí organizátorů soutěže.
b) Rozhodnutí poroty je neměnné a nelze se proti němu odvolat.
c) Určení počtu postupujících dívek z registrace/castingu do semifinále je plně v kompetenci organizátorů soutěže.
d) Všichni členové poroty mají stejné hlasovací právo.
e) V semifinále vybírá porota dvanáct postupujících finalistek a dvě náhradnice.
f) Členem poroty nesmí být nikdo v přímém či blízkém vztahu se soutěžícími

3. Registrace/Casting

a) Prvním kolem soutěže CZECH GOLF MISS je registrace/casting.
b) Pro účast na castingu musí být dívky registrované. Registrace je možná on-line formulářem na webu www.cgmiss.cz.
c) Casting probíhá na základě registrace dívek bez jejich účasti.
d) Porota hodnotí fotografie dívek, video, ve kterém se dívky představí a motivační dopis.

4. Semifinále

a) Druhým kolem soutěže CZECH GOLF MISS je semifinále, které se bude konat v Aquapalace Čestlice.
b) Soutěžící, které postoupí do semifinále, budou informovány formou emailu a sms zprávy. Seznam semifinalistek bude také uveřejněn na webových stránkách soutěže cgmiss.cz .
c) Všechny semifinalistky jsou povinny dostavit se včas na místo konání semifinále v době určené organizátorem soutěže. Pozdní příchod či příchod ve stavu neumožňujícím účast na semifinále jsou okamžitým důvodem k diskvalifikaci.
d) Pro semifinalistky soutěž nezajišťuje líčení, styling, vlasový styling apod.
e) Na semifinále musí mít soutěžící s sebou povinně občanský průkaz, boty na podpatku, černé koktejlové šaty, libovolné šaty, bílé triko, modré jeansy a plavky.
f) Do finále soutěže postupuje celkem dvanáct soutěžících.

5. Finále

a) Posledním kolem soutěže CZECH GOLF MISS je finále.
b) Pro finalistky zajišťuje soutěž líčení, vlasový styling a styling.
c) Podmínky a povinnosti pro finalistky jsou určeny zvláštní smlouvou mezi soutěží a finalistkou.
d) V rámci finále volí porota tyto tituly: vítězku soutěže CZECH GOLF MISS, I. vicemiss CZECH GOLF MISS a II. vicemiss CZECH GOLF MISS.

6. Všeobecná ustanovení

a) Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže na dobu nezbytně nutnou.
b) Soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména a vizuálního vyobrazení v rámci castingů, semifinále, finále a komunikace soutěže CZECH MISS GOLF.
c) Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s všeobecnými podmínkami a pravidly soutěže CZECH GOLF MISS.
d) Organizátor si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.
e) Veškeré obrazové a zvukové záznamy ze soutěže pořízené dodavateli soutěže jsou majetkem organizátora.

© 2024 - install.elevante.cz - všechna práva vyhrazena